Välkommen till
HorsePrime i Vårgårda!

Nyhetsbrev – Juli-2019

HorsePrime Eko™

HorsePrime Eko™ är vår satsning på de som föredrar ett foder odlat på ett ekologiskt sätt, dvs helt fritt från besprutning och konstgödsel. Fodret har därför lite mer inslag av örter och ett lite lägre SmbP värde än vanligt HorsePrime. Tilläggas i detta sammanhang skall, att även vanligt HorsePrime nästan aldrig sprutas, endast ca 2% av allt HorsePrime är på något vis behandlat, då oftast för att undvika tistel som upplevs starkt negativt av hästarna. Äter du själv ekologiskt? Då kanske detta kan vara det riktiga valet för din häst!

HorsePrime Låg NSC™

HorsePrime Låg NSC™  är helt vanligt HorsePrime, men där vi gjort allt för att komma ner så lågt som möjligt i sockerhalt. Modern forskning visar att hästar generellt, men vissa individer i synnerhet, är mycket känsliga för höga sockerhalter. Detta påverkar allmänhälsan såväl som prestationsförmågan hos dessa hästar. Vet du med dig att din häst är extra känslig för sockerhalten så är detta rätt val för din häst!

Förbokning…..

Som kunder hos oss kan ni fortsatt, med fri ”ändringsrätt”, förboka era önskemål om hösilage inom vissa fastställda intervall. Dessa önskemål matchas sedan mot det exakta utfallet så snart analyserna är färdiga. Råder brist inom viss batch kommer principen ”först förbokad” gälla. Detta förbättrar produktionsplaneringen och logistiken högst avsevärt. För att det skall vara till nytta i produktionen behöver vi få in er förbokning senast 30/6. För er som väljer detta alternativ att beställa på erbjuder vi ett fördelaktigare pris (-30öre/kg).

Kostnadsnivå och Totalåtagandet
– säsong 2019/2020

Prisbilden kommer på grund av hittills bra skörd kunna sänkas väsentligt denna säsong. Oklart exakt hur mycket. Även fortsatt speglas prisbilden för rättvisans skull genom hela sortimentet avseende vattenhalten och proteinhalten i fodret. Torrt och högt protein innebär ett högre kilopris, och omvänt.

Någon kan säkert vara billigare i kr/kg, men ställ då även följande frågor till den leverantören:

 1. Finns fullständiga analyser?
 2. Stämmer analyserna? Variationer inom partier?
 3. Hur sker provtagningen? Före eller efter inlagring?
 4. Precisionsodlad jämnhet?
 5. Lika många sorter att välja bland?
 6. Fyrkantsbalar?
 1. Olika storlekar och vikter i stort utbud?
 2. Eko?
 3. Låg socker/NSC?
 4. Egna transporter, hela kedjan?
 5. Unik vallfröblandning specifikt för häst?
 6. Långtgående garantier?
 1. Långsiktigt och seriöst kundåtagande?
 2. Kan ni köpa samma foder nästa år?
 3. Möjlighet att kostnadsfritt delbetala?
 4. Förboka och säkra upp sitt behov, helt utan att binda sig?
 5. Hög servicegrad, snabba svarstider

Väger man in helheten i HorsePrime´s totalåtagande gentemot sina kunder, så kommer det vara det mest kostnadseffektiva valetIdag och för framtiden!

Frakter

Vi har samma frakttariffsystem som tidigare för vår lastbil. Detta ger avsevärt lägre fraktkostnad för er som köper mycket åt gången. Var ute i god tid med era fraktönkemål. Det gör att vi i många fall kan samfrakta till två-tre kunder på en vända. Då har vi störst möjligheter att erbjuda lägsta fraktpriser på längre avstånd. Se mer info under Analyser & Priser

Satsningen på satellitstyrd precisionsodling fortsätter…

Som en av ytterst få pionjärer inom hästfoderproduktionen har vi sedan 2010 övergått helt till precisionsodling. Detta innebär i korthet att alla kritiska växtodlingsåtgärder görs med traktorer som navigerar och styrs av satelitdata över respektive fält. Till exempel vid gödsling minskar detta överlappet och inga missar uppstår, och därmed inga variationer inom fältet i gödselgiva. I slutprodukten ger detta exceptionellt jämna proteinvärden och näringsvärden. Förutom en högre och jämnare produktkvalitet, spar detta gödsel, diesel och tid. Miljön och Kvaliteten är de stora vinnarna.

HorsePrime växer vidare…

Efter stabila volymer under några år så satsar vi nu framförallt på att bibehålla produktionsmängderna. Vi räknar med att ha kapacitet att täcka alla förbokningar som inkommit t.o.m 30/6 (se ovan), men även ca20% till nya kunder.

Vi lyssnar på kundernas önskemål….

Vi kör på kundernas önskemål nästan uteslutande fyrkantsbal i olika storlekar sedan säsongen 2015. Fyrkantsbalen har produktionsekonomiska nackdelar, men flera stora produktfördelar som totalt gör valet lätt tycker vi. Fyrkantiga balar tar liten förvaringsplats tack vare formen. De är uppdelade i  lika stora kakor som underlättar vid foderstatsberäkning och utfodring. Fyrkantsbalar saknar nät och ger mindre spill i hanteringen. Fyrkantsbalar är hårdare packade än rundbalar och ger generellt ett mer hygieniskt foder. Då fler och fler kunder av dessa skäl efterfrågar dem, är det självklart där HorsePrime skall vara.

Bra att veta…..

 • Vi märker att det finns ett stort behov för många kunder att kunna komma på lite flytande tider. En tanke med vår  vändslinga är just att erbjuda alla som vill hämta själva att göra det, när de vill och kan detta.  Det går till så att man ringer eller mailar ungefär när (vilken vecka eller helg etc.) man vill komma. Vi ställer då fram partiet samt väger och märker upp det tydligt med kundens namn. Som kund lastar man då själv och kan komma när på dygnet och vilken dag som helst. Priset är meddelat på förhand och man lägger jämna pengar i ett kuvert eller liknande, i en låst brevlåda på den närliggande stalldörren. Vi har märkt att det uppskattas av många och så sparar man dessutom avgiften på 200 kr som tack för att man gör jobbet med att lasta. Vi å vår sida får färre tider att passa och sparar lite på ryggen.
 • De som vill ha lasthjälp kan självfallet göra upp en tid och dag med oss så hjälper vi till att lasta mot en avgift på 200 kr.
 • Möjlighet till delbetalning.
  Som ett led i att hålla högsta service till våra kunder har vi ( efter genomförd godkänd kreditkontroll) möjlighet att låta er som kund delbetala ert foderinköp på upp till 4 delbetalningar (varje 4000kr belopp i SEK ex.moms innebär en faktura. 4000kr=1ggr, 8000kr 2ggr osv). Det går till så att ni erhåller en första faktura vid leverans, och därefter resterande fakturor jämnt fördelade under fodersäsongen. Delbetalningen innebär alltså INGA som helst extra avgifter för er, utan är en ren service.
 • Rabatter kan lämnas på större partier, men kan ej kombineras med Förbokningsrabatten. Vi skickar gärna en offert på ert specifika behov!