Välkommen till
HorsePrime i Vårgårda!

Varför välja Hösilage från HorsePrime?

Speciell vallsammansättning för häst.

Insådden består till lika delar av timotej, engelskt rajgräs, rödsvingel, ängsvingel och ängsgröe. Fördelningen i färdig vara varierar sedan lite beroende på markens struktur, årsmån m.m. Denna gräsblandning och mer specifikt sortvalen, erbjuder en mängd fördelar. Den ger bl.a. jämna nutritionsvärden för häst, högt fiberinnehåll, bra ensileringsegenskaper, god avkastning, hög tålighet mot mekanisk nötning mm.

Dammfritt foder med hög hygienisk kvalitet

HorsePrime är ett foder av hösilage-typ. Dvs. ett mellanting mellan hö och ensilage.
Idag är var fjärde häst i Sverige en sk. ”host-häst”. Det är direkt olämpligt att ge dessa hästar traditionellt torr-hö, då detta alltid innehåller en viss mängd irriterande mögelsporer, för att inte tala om de arbetsmiljönackdelar detta innebär för hästskötare och andra som tillbringar mycket tid i stallet. HorsePrime dammar inte!

I vår tillverkningskedja använder vi en rakt igenom modern maskinpark, som vi delvis utvecklat själva. Vi använder bara sträckfilm från de bästa leverantörerna, och bara sträckfilm speciell för ändamålet. Vi har identifierat kritiska parametrar under tillverkningen som vi löpande noga kontrollerar. Våra medhjälpare är välutbildade. Vi följer utvecklingen inom vårt område noggrant, ligger långt fram kunskapsmässigt när det gäller foderproduktion till häst, och har dessutom många års erfarenhet inom området. Utöver vår egna erfarenhetsbas samarbetar vi med växtodlingsrådgivare, plasttillverkare och maskintillverkare för att hela tiden utveckla våra produkter och vår produktionsteknik.

Hög, jämn, precisionsodlad kvalitet!

Alla odligsåtgärder utförs med en maskinpark av satellitstyrda maskiner som ger unik jämnhet av fodervärdena! Varje skördetillfälle och del av ett fält får ett unikt batchnummer (partinr.) Detta gör att variationen inom ett parti blir så liten som möjligt och att vi har full spårbarhet på varan.

Varje batch har en egen analys.

Analysproverna tas ut ur färdig inlagrad vara (för att bli rättvisande), ca 3-4 veckor efter skörd då den anaeroba jäsningen bedöms klar. Varje batchanalys är ett homogeniserat samlingsprov från minst fem olika slumpvis valda kollin inom batchen. Proverna skickas därefter till ackrediterat externt laboratorium på sådant vis att de analyseras snarast. Detta är inget billigt förfaringssätt, men ger oss väldigt rättvisande och träffsäkra analysvärden.

Ett normalår, erbjuder vi våra kunder cirka 30 stycken olika partier att välja bland. Valfriheten är stor med ett brett utbud avseende; torrsubstanshalt, smältbart protein, energi-innehåll samt pris. Alla kunder har dessutom möjlighet att välja mellan vanligt HorsePrime®, HorsePrime Eko™ eller HorsePrime Låg NSC™. Många är producerade både som små- och mellanbalar samtidigt, så att kunden slipper foderstatsbyte om man vill växla mellan formaten under säsongen, kanske pga. växlande hästantal i stallet, kostnadsskäl etc.

Formaten och hanterbarheten är inriktade mot små och medelstora stallar, samt för vettig ergonomi. I sortimentet finns både små rektangulära balar, 35-50 kg, och mellanstora fyrkants-balar, 240-320 kg. Man kan säga att vi vänder oss till de små och medelstora stall som inte förbrukar en 500 kg bal men som ändå vill ha en hög jämn foderkvalitet, även om de inte förfogar över maskiner vid sin foderhantering.

Kraftigt emballerat, med extra många lager högkvalitativ plast

Vi använder 12 lager högkvalitativ plast, med väldigt hög punkteringssäkerhet på våra små balar och 12 lager på våra mellanstora. I andraskörd, som är spädare, tillämpar vi 10 lager.

Levereras alltid på pall och tål förvaring utomhus

Vårt foder kommer på pallar när det levereras till er. Detta skapar en god hanterbarhet, minimerad skaderisk vid transport och skydd mot gnagare på förvaringsplatsen. Många av våra kunder har begränsade lagringsutrymmen under tak och uppskattar fördelen med att kunna förvara det ute på pall under säsongen.

Vi kör ut godset med egen lastbil.

Du ringer bara ett nummer. Inget krångel med att ordna transporterna. Vid ordertillfället väljer du om du vill hämta hos oss själv, med lasthjälp av oss, eller få det förmånligt hemkört till dig.

Tryggt och långsiktigt

Trots att vi är väldigt noggranna i hela vår process så kan det ändå hända att vissa balar är, eller blir dåliga. Orsaken är ofta att det trots allt är ett biologiskt material som vi hanterar ute i fält, och alla kontamineringsrisker därför ej går att undvika helt. De vanligaste skadorna annars är dolda fågel- eller gnagarskador på plasten. Sett över en hel årsproduktion är det i snitt mindre än en procent av balarna som ej håller måttet, inom en 12 månaders period från skörd. Det är viktigt för oss att hålla våra kunder skadeslösa om man mot förmodan skulle drabbas av problem med sitt foder. Det är även väldigt viktigt för oss själva då vi är långsiktiga i våra affärer och företagsuppbyggnad. Detta innebär att om du som kund får problem med fodret du köpt av oss så löser vi det tillsammans med vårt Goodwill åtagande som går mycket längre än Köplagen.

Detta kan ske på olika sätt. Först försöker vi förstå problemets omfattning och karaktär. Ofta åker vi ut och tittar på fodret hos kund, ibland vill vi istället att kunder mailar digitalkort så att vi kan bedöma problemets art. Detta är viktigt för oss i vårt arbete med ständiga förbättringar, och har gjort att vi idag är kunnigare än någonsin! Ibland löser vi det med ersättningsvara, ibland med kreditering. Ibland har fodret förvarats felaktigt eller utsatts för skada hos kund och då bistår vi med tips och rådgivning kring förvaringen och hanteringen.

Delbetala

Beställer ni för ett minimibelopp så kan ni helt utan kostnad dela upp betalningen av ert foder på 2-4 tillfällen. Detta gör att ni kan beställa och få hela ert foderbehov på hösten, men ändå fördela kostnaderna så att de stämmer bättre med foderförbrukningen.

Akutleverans!

Är du kund hos oss, nu eller tidigare? Fick du inte tag i någon kärra? Har det kommit en häst till? Är ni osams i stallet? Oavsett varför ert foder är slut så försöker vi hitta en lösning, och det snarast!
Ofta kan vi komma med en delleverans på några hundra kilo inom 24 timmar från er kontakt (gäller ej beställningar via e-mail, eller röstbrevlåda). OBS! ordinarie frakttariff gäller.

HorsePrime och miljön

Vår moderna precisionsstyrda maskinpark bidrar till att hålla låg bränsleförbrukning. Traktorerna vi använder har miljögodkända steglösa växellådor som ytterligare sparar droppar. Vi har även lagt upp hanteringen av produkterna för att i alla led minimera antalet transporter och sträckor. Därför kommer HorsePrime i de flesta fall direkt från fältkanten till ert stall. Sträckfilmen vi använder oss av är en PE-plast (polyetylen) folie som vid förbränning (energiåtervinning) endast avger vatten och koldioxid. Inför framtiden håller vi på med både teknisk utveckling av nya produktionsmetoder och teknik, samt håller oss väl framme i kontakter med leverantörerna på området när det gäller utvecklingen av sk. bioplaster, som inte använder fossil olja som råvara vid framställning av polymerkedjorna.

Vi har bestämt oss!

För att bli riktigt, riktigt bra, behöver man satsa riktigt mycket och helhjärtat. Vi har därför valt att i fortsättningen enbart producera högkvalitativt hästfoder (tidigare har vi även producerat hö, utsäde och maltkorn m.m). Det gör att vi nu kan frigöra nödvändiga resurser och sätta ytterligare fokus på att utveckla ännu bättre produkter, tillverkningsmetoder, vidareutbilda oss samt ta fram nya service-tjänster i direkt anslutning till fodret, och därigenom öka kundnyttan ytterliggare.

Valet är ditt! Vi står för Valfriheten!

På en del reklammaterial har vi tryckt ”Foder för Frihet”. Detta sammanfattar hur vi ser på oss själva och det vi koncept vi erbjuder. Vi vill att vårt ”Frihetskoncept” skall ge bl.a. följande till kunden:

  • Frihet att som kund få välja från ett stort utbud av batcher, för att passa olika kundbehov.  Har du flera olika hästar eller hästar som används olika. Ge dem unika foderstater avseende grovfodret, ge dem olika batcher.
  • Frihet mellan formaten och sort. Genom nyheterna HorsePrime Eko™ och HorsePrime Låg NSC™ erbjuds nu fler möjligheter än nånsin!
    Har man sedan fått t.ex. ökat eller minskat antal djur i stallet från en säsong till en annan så kan man gå från små- till mellanformatet eller tvärt om, utan att behöva byta leverantör och sammansättning. Vi har också många kunder med få hästar och låg förbrukning som upptäckt att man kan växla mellan formaten efter årstid. Exempelvis småbalar under höst och vår och mellanbalar under de kalla vintermånaderna då fodret håller längre. På så vis hålls kostnaderna nere utan att man behöver utsätta sina djur för några foderstatsbyten.
  • Frihet i val av leveranssätt. Vill ni ha allt på en gång eller dela upp leveransen över säsongen? Vill ni ha transport till ert stall? Vill ni hämta själva men ha hjälp med lastningen. Hämta utan hjälp klockan 03.00 på lördag natt på väg hem från tävlingen? Hos oss väljer ni själva! Som ett annat exempel på detta har vi flera stall med många hästar i samma stall, men där behoven ser helt olika ut för varje häst och ägare. Ofta kan det även vara problem med otillräckliga lagringsutrymmen. Där använder vi oss mycket av samlastning. Detta innebär att vi då lastar en mindre mängd till varje kund och att man delar på frakten. Godset kommer då pallat för sig till var och en av kunderna, (ofta med hästens namn på etiketten) man delar på fraktavgiften, och en avräkning görs mot var och en av kundernas ordersaldo.
  • Frihet i förvaringen. Nu kan det vara slut med att kånka hö till rännet/skullen. Kan med fördel förvaras utomhus. Gärna skuggigt! Ta bara in det ni behöver och spara utrymmen inomhus.
  • Frihet med betalningen. Betala kontant när ni hämtar? Sätt in på Bg? Faktura med 30 dagar? Delbetalning? Betala när vi levererar vid varje leverans? Ni väljer?